460ILOR1

Czytanie Pana Tadeusza

Nasza szkoła w dniu 5 XII br. wzięła udział w „Czytaniu Pana Tadeusza przy Mickiewicza” – imprezie zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w ramach obchodów Dnia Wieszcza w Tarnowie z okazji 220 rocznicy urodzin poety, przypadającej w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Miłośnicy poezji czytali w tym samym czasie w różnych miejscach, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, księgi poematu Mickiewicza. I Liceum przypadły w udziale księgi XI i XII. Poemat czytali zaproszeni z tej okazji do szkoły goście: Krystyna Latałowa, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w I LO, była wiceprezydent miasta, oraz Sylwia Smoleń, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wśród gości była również Anna Więckowska, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.  Nauczycieli reprezentowały: dyrektor szkoły, Jadwiga Skolmowska oraz Ewa Ciesielczyk i Barbara Lasota. W uroczystym czytaniu narodowej epopei wzięli też udział uczniowie klasy II A (Piotr Dobraniewski, Sylwia Grzebieniowska, Joanna Smoła, Natalia Starzyk, Gabriela Leśniowska, Joanna Żurawska) i klasy II E (Eliza Bilska, Joanna Gruchała, Karol Kukułka, Sebastian Markociński, Grzegorz Poręba, Klaudia Proszowska, Natalia Sławieniak, Joanna Tomasik, Bartłomiej Wrona).

 

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu