Informacje dla rodziców

 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2016/2017

- rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2016
- zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2016 - 1.01.2017
- ferie zimowe: 30.01 - 12.02.2017
- ferie wiosenne: 13.04 - 18.04.2017
- zakończenie zajęć w klasach trzecich: 28.04.2017
- pisemny egzamin maturalny: 4 - 26.05.2017 

- testy diagnostyczne: 19 - 22.06.2017
- zakończenie roku szkolnego: 23.06.2017

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH :    

14.10.2016

31.10.2016
02.05.2017
4, 5 i 8 05.2017
16.06.2017


2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2016/2017

 

I A - mgr B. Koprowska
I B - mgr M. Tatarczuch
I C - mgr M. Janiczek
I D - mgr M. Szwedo
I E - mgr I. Jodłowska
I F - mgr M. Pis
I G - mgr J. Kowal
I H - mgr D. Srebro
I K - mgr T. Zaucha

 

II A - mgr A. Wrzesień
II B - mgr J. Bukartyk
II C - mgr M. Malec
II D - mgr R. Żywiec
II E - mgr K. Horbacewicz
II F - mgr E. Dembicka
II G - mgr A. Żak
II H - mgr W. Krakowski
II K - mgr K. Kliś


III A - mgr L. Frączek 
III B - mgr A. Wolińska-Pondel
III C - mgr B. Świderska
III D - mgr P. Gucwa
III E - mgr R. Bartosik
III F - mgr B. Chumińska
III G - mgr E. Ciesielczyk
III H - mgr R. Wątroba
III K - mgr A. Szewczyk

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

Zebrania dla Rodziców:
06.09.2016 - spotkanie rodziców uczniów klas I z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami:
    godz. 16.45 - I A, I B, I C

    godz. 17.30 - ID, IE, IF
    godz. 18.15 - I G, I H, I K
13.09.2016 - 17.00 - kl. II i III
29.11.2016 - 17.00 - kl. I, II i III
17.01.2017 - 17.00 - kl. I, II

28.02.2017 - 17.00 - kl. III

04.04.2017 - 17.00 - kl. I, II i III

30.05.2017 - 17.00 - kl. I, II

Konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

25.10.2016, 17.00 - 18.00

29.11.2016, 17.30 - 18.30
17.01.2017, 17.30 - 18.30
30.05.2017, 17.30 - 18.30


4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarki

PEDAGOG : mgr Barbara Tarnopolska

PONIEDZIAŁEK : 8.00 - 13.00
WTOREK : 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA : 9.00 - 14.00
CZWARTEK : 8.00 - 13.00
PIĄTEK : 8.00 - 12.00

PIELĘGNIARKA : M. Wodzisz

PONIEDZIAŁEK : 8.00 - 15.00
WTOREK : 11.30 - 15.00
ŚRODA : 8.00 - 15.00
CZWARTEK : 8.00 - 15.00
PIĄTEK : 11.30 - 15.00


Harmonogram dyżurów psychologa ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej - dwa razy w roku szkolnym podczas zebrań wywiadowczych

 

8. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2015/2016

Prezydium Szkolnej Rady Rodziców wybrało na rok szkolny 2015/16 ofertę firmy InterRisk. Wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 35 zł od ucznia. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia i odszkodowań można uzyskać w sekretariacie szkoły. Ogólne warunki ubezpieczenia znajdują się TUTAJ.

 

9. Rada Rodziców Istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców NOWY NUMER KONTA : 72 8805 0009 0044 4686 3000 0010

 

10. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole :

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Nadbrzeżna Dolna 7 tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25 tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3 tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6 tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1 tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9 tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9 tel. 14 688 20 20

Od dnia 25 stycznia 2005r. Fundacja Semper Primus jest organizacją pożytku publicznego. Mogą Państwo wesprzeć jej działalność przekazując 1 % podatku!!!

 

FUNDACJA I LO w Tarnowie

"SEMPER PRIMUS"
BOŚ O/Tarnów
Nr konta 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001
numer KRS: 0000027010

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu