2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:30- 8:15 Matematyka JI 1-1 u_Przedm_uzu #Uz2 Religia GG KT1 u_Przedm_uzu #Uz2 GWO BJ 1-12
2 8:20- 9:05 Matematyka JI 1-1 u_Przedm_uzu #Uz2 J.polski Sz 0-4 u_Przedm_uzu #Uz2 J.angielski-1/2 JM KT2
J.angielski-2/2 ¦B 1-14
3 9:10- 9:55 u_HiSp KJ 2-10 r_Fizyka LM 1-5 WF-1/2 #w22 H1
WF-2/2 #d22 H2
r_Fizyka LM 1-5 WF-1/2 #w22 H1
WF-2/2 #d22 H3
4 10:05-10:50 J.polski Sz 0-5 J.angielski-1/2 JM W
J.niemiecki-2/2 BJ 1-12
Matematyka JI 1-1 r_Fizyka-1/2 LM 1-5
J.niemiecki-2/2 BJ 1-12
Matematyka JI 1-1
5 11:00-11:45 J.polski Sz 0-5 Matematyka JI 1-1 Matematyka JI 1-1 J.angielski-1/2 JM 1-12
r_Fizyka-2/2 LM 1-5
J.polski Sz 1-1
6 12:00-12:45 r_Fizyka LM 1-5 Matematyka JI 1-1 Religia GG KT1 J.niemiecki-1/2 BJ 1-12
J.angielski-2/2 ¦B 0-1
J.polski Sz 1-1
7 12:50-13:35 r_Fizyka LM 1-5 WF-1/2 #w22 H1
WF-2/2 #d22 H3
u_HiSp KJ 2-10 J.niemiecki-1/2 BJ 1-12
J.angielski-2/2 ¦B 0-1
 
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum