2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:30- 8:15 r_Biologia PM 1-14 u_Przedm_uzu #Uz2   u_Przedm_uzu #Uz2  
2 8:20- 9:05 r_Biologia-1/2 PM 1-14
J.angielski-2/2 PA W
u_Przedm_uzu #Uz2 WF-1/3 #w23 H2
WF-2/3 #d23 H3
WF-3/3 ¦U H4
u_Przedm_uzu #Uz2 u_HiSp KJ 2-10
3 9:10- 9:55 Matematyka ZT 0-1 J.niemiecki-1/2 MM J
r_Biologia-2/2 PM 1-14
r_Chemia AR 0-2 r_Biologia PM 1-14 u_HiSp KJ 2-10
4 10:05-10:50 WF-1/3 #w23 H2
WF-2/3 #d23 H3
WF-3/3 ¦U H4
GWO MM J r_Chemia AR 0-4 Religia KS KT2 Religia KS KT2
5 11:00-11:45 J.niemiecki-1/2 MM J
r_Chemia-2/2 AR 0-4
J.polski Sz 1-14 r_Biologia PM 1-14 WF-1/3 #w23 H2
WF-2/3 #d23 H3
WF-3/3 ¦U H4
Matematyka ZT 0-1
6 12:00-12:45 r_Chemia-1/2 AR 0-4
J.niemiecki-2/2 MM J
J.angielski-1/2 Br ZK
J.niemiecki-2/2 MM J
r_Chemia-1/2 AR 0-4
r_Biologia-2/2 PM 1-14
J.polski Sz 1-1 Matematyka ZT 0-1
7 12:50-13:35 r_Chemia AR 0-4 J.angielski-1/2 Br ZK
J.angielski-2/2 PA 2-12
r_Biologia-1/2 PM 1-14
r_Chemia-2/2 AR 0-4
J.polski Sz 1-1 J.polski Sz 1-1
8 13:40-14:25       J.angielski-1/2 Br J
J.angielski-2/2 PA 2-11
 
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum