2D
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:30- 8:15   u_Przedm_uzu #Uz2   u_Przedm_uzu #Uz2 J.francuski-2/2 #jf2 W
2 8:20- 9:05 r_Geografia Sg 0-5 u_Przedm_uzu #Uz2 Religia GG KT1 u_Przedm_uzu #Uz2 u_HiSp Kh 2-11
3 9:10- 9:55 J.polski KA KT1 Matematyka ¯R 1-2 WF-1/3 #w22 H1
WF-2/3 #d22 H2
WF-3/3 MB H3
J.angielski-1/2 Br ZK
J.angielski-2/2 JM J
WF-1/3 #w22 H1
WF-2/3 #d22 H3
WF-3/3 MB H2
4 10:05-10:50 J.polski KA KT1 Matematyka ¯R 1-2 u_HiSp Kh 2-11 J.angielski-1/2 Br ZK
J.angielski-2/2 JM J
J.polski KA 1-4
5 11:00-11:45 Matematyka ¯R 1-2 J.angielski-1/2 Br ZK
J.angielski-2/2 JM 2-13
r_Geografia Sg 0-5 r_Geografia Sg 0-5 r_Geografia Sg 0-5
6 12:00-12:45 Matematyka ¯R 1-2 Religia GG KT1 r_Geografia Sg 0-5 J.polski KA 2-10 Matematyka ¯R 1-2
7 12:50-13:35 GWO ¯R 1-2 WF-1/3 #w22 H1
WF-2/3 #d22 H3
WF-3/3 MB H2
Matematyka ¯R 1-2 J.polski KA 2-10  
8 13:40-14:25 J.niemiecki #j22 J.niemiecki #j22
J.francuski-2/2 #jf2 0-7
Matematyka ¯R 1-2    
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum