1D
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:30- 8:15 GWO Sg 0-5 J.angielski-1/2 KE 1-12 WF-1/2 #w11 H2
WF-2/2 DE H1
J.niemiecki #j12
J.francuski #jfw
J.polski WM 2-12
2 8:20- 9:05 WOS KJ 2-10 WoK Ku 1-4 Religia LA KT2 Biologia CB 1-5 J.polski WM 2-12
3 9:10- 9:55 Matematyka ¯R 1-2 Historia Kh 2-11 J.polski WM 2-11 Inf-1/2 WJ K
J.angielski-2/2 CK 1-2
Geografia Sg 0-5
4 10:05-10:50 Matematyka ¯R 1-2 WF-1/2 #w11 H2
WF-2/2 DE H1
Geografia Sg 0-5 J.angielski-1/2 KE 1-11
Inf-2/2 WJ K
Matematyka ¯R 1-2
5 11:00-11:45 WF-1/2 #w11 H2
WF-2/2 DE H1
Przeds. WP 0-5 Matematyka ¯R 1-2 Fizyka ¯J 1-4 J.angielski-1/2 KE 2-11
J.angielski-2/2 CK 0-4
6 12:00-12:45 Przeds. WP 1-1 J.polski WM 2-12 Matematyka ¯R 1-2 Chemia PB 0-4 J.angielski-1/2 KE ZK
J.angielski-2/2 CK 0-4
7 12:50-13:35 Religia LA KT2 J.niemiecki #j12
J.francuski #jfw
Historia Kh 2-11   Ed_dla_bez WR 1-4
8 13:40-14:25   J.angielski-2/2 CK 1-14      
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum