1-4
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:30- 8:15   Kf 1H Fizyka
  JM 1C-2/2 J.angielski
 
2 8:20- 9:05 WM 1K J.polski
Ku 1D WoK
TM 1B GWO
¯J 1A Fizyka
Ku 1G WoK
3 9:10- 9:55 MB 1K GWO
Kf 2H r_Fizyka
JM 2G-1/2 J.angielski
ZM 2F r_Biologia
KA 1F WoK
4 10:05-10:50 ¯A 2G r_Historia
Kf 2H r_Fizyka
JM 1C GWO
ZM 2F r_Biologia
KA 2D J.polski
5 11:00-11:45 KA 1H WoK
Ku 1C WoK
Mm 2F Matematyka
¯J 1D Fizyka
Ku 1A WoK
6 12:00-12:45 Kf 2H-1/2 r_Fizyka
Ku 1E WoK
Mm 2F Matematyka
¯J 1G Fizyka
WR 1B Ed_dla_bez
7 12:50-13:35 Kf 2H-2/2 r_Fizyka
KW 2H GWO
JM 1C-1/2 J.angielski
  WR 1D Ed_dla_bez
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum