0-1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:30- 8:15 ŻA 2G r_Historia
HK 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2K u_Matem_stos
Ba 1F Matematyka
HK 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2K u_Matem_stos
 
2 8:20- 9:05 ŻA 2G GWO
HK 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2K u_Matem_stos
Ba 1A Matematyka
HK 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2K u_Matem_stos
Sh 1A,1E,1K J.hiszpański
3 9:10- 9:55 ZT 2C Matematyka
HK 1B Matematyka
CK 2F-1/2 J.angielski
WP 1H Przeds.
Sz 1C J.polski
4 10:05-10:50 ZT 1K Matematyka
HK 2E GWO
ZT 1K Matematyka
PA 1H-2/2 J.angielski
Sz 1C J.polski
5 11:00-11:45 ZT 2A Matematyka
ZT 1K Matematyka
ZT 1K Matematyka
Sz 1C J.polski
ZT 2C Matematyka
6 12:00-12:45 Sh 2A,2E,2K J.hiszpański
ZT 1K Matematyka
KA 1H J.polski
¦B 2B-2/2 J.angielski
ZT 2C Matematyka
7 12:50-13:35 Sh 1A,1E,1K J.hiszpański
ZT 2A Matematyka
ZT 2A Matematyka
¦B 2B-2/2 J.angielski
ZT 2A Matematyka
8 13:40-14:25 Sh 2D,2F J.hiszpański
    ¦B 2H-1/2 J.angielski
 
9 14:30-15:15 Sh 1F,1G J.hiszpański
       
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum