460ILOR1

Zebrania dla Rodziców - wrzesień 2019r.

Zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na zebrania organizacyjne, które odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

3 września - klasy pierwsze - spotkanie z Dyrektorem szkoły

i wychowawcami na hali gimnastycznej:

        godz. 16:30 - klasy pierwsze po szkole podstawowej

        godz. 18:00 - klasy pierwsze po gimnazjum

 

10 września - klasy drugie i trzecie (szczegółowy harmonogram wkrótce)

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu