460ILOR1

Informacje dla rodziców

 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2019/2020

- rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019

- zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 - 1.01.2020

- ferie zimowe: 27.01 - 09.02.2020

- ferie wiosenne: 09.04 - 14.04.2020

- zakończenie zajęć w klasach trzecich: 24.04.2020

- egzamin maturalny: 4 - 22.05.2020

- testy diagnostyczne: 23 - 25.06.2020

- zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     14 października 2019

     20 grudnia 2019

     4, 5, 6 maja 2020

     12 czerwca 2020

      

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2019/2020

 

       I A - mgr Barbara Koprowska
       I B - mgr Irena Jodłowska
       I C - mgr Katarzyna Kliś
       I D - mgr Barbara Mikulska
       I E - mgr Urszula Świerczek
       I G - mgr Wojciech Krakowski

 

I Ag- mgr Lucyna Frączek
I Bg- mgr Krzysztof Horbacewicz
I Cg- mgr Małgorzata Janiczek
I Dg- mgr Renata Żywiec
I Eg - mgr Anna Smoleń
I Fg - mgr Paweł Warzecha

 

II A - mgr Anna Żak
II B - mgr Bogusława Świderska
II C - mgr Alina Pondel
II D - dr Paulina Minor-Wróblewska
II E - mgr Tomasz Zaucha
II G - mgr Agnieszka Wrzesień
II K - mgr Beata Chumińska

 

III A - mgr Agnieszka Szewczyk
III B - mgr Iwona Stec-Bień
III C - mgr Mirosława Ziemian
III D - mgr Ewa Dembicka
III E - mgr Ewa Ciesielczyk
III F - dr Agnieszka Kubala
III G - mgr Joanna Kogut
III H - mgr Paweł Gucwa
III K - mgr Joanna Schenk

 

 

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

Zebrania dla Rodziców:


03.09.2019 - spotkanie rodziców uczniów klas I z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami:

    godz. 16:30 - klasy pierwsze po szkole podstawowej

    godz. 18.00 - klasy pierwsze po gimnazjum

  

      10.09.2019 - 17.00 - kl. II i III

      07.01.2020 - 17.00 - kl. I, II, III

      07.04.2020 - 17.00 - kl. I, II, III

      02.06.2020 - 17.00 - kl. I, II

       

Konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

 

      05.11.2019, 17.00 - 18.00

      07.01.2020, 17.30 - 18.30

      03.03.2020, 17.00 - 18.00

      07.04.2020, 17.30 - 18.30

      02.06.2020, 17.30 - 18.30

      

4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarki

PEDAGOG : mgr Barbara Tarnopolska

PONIEDZIAŁEK : 7.30 - 11.30
WTOREK : 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA : 7.30 - 11.30
CZWARTEK : 7.30 - 11.30
PIĄTEK : 7.30 - 11.30

PIELĘGNIARKA : M. Wodzisz

PONIEDZIAŁEK : 8.00 - 15.00
WTOREK : 11.30 - 15.00
ŚRODA : 8.00 - 15.00
CZWARTEK : 8.00 - 15.00
PIĄTEK : 11.30 - 15.00


Dyżur psychologa ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej: wh bieżącego harmonogramu

 

 

8. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Szkolnej Rady Rodziców wybrało na rok szkolny 2018/19 ofertę firmy ALIANZ. Wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 40 zł od ucznia. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia i odszkodowań można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

 

9. Rada Rodziców Istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

 

10. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole :

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Nadbrzeżna Dolna 7 tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25 tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3 tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6 tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1 tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9 tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9 tel. 14 688 20 20

Od dnia 25 stycznia 2005r. Fundacja Semper Primus jest organizacją pożytku publicznego. Mogą Państwo wesprzeć jej działalność przekazując 1 % podatku!!!

 

FUNDACJA I LO w Tarnowie

"SEMPER PRIMUS"
BOŚ O/Tarnów
Nr konta 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001
numer KRS: 0000027010

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu